Pogłębienie piwnicy jak to wykonać?

Czasem wysokość piwnicy, którą chcemy wykorzystać do celów mieszkalnych jest zbyt mała. W takich przypadkach jest możliwość pogłębienia jej. Jak to wykonać? No właśnie poniżej dowiecie się wszystkich najistotniejszych informacji jak wykonać pogłębienie piwnicy do celów mieszkalnych.

Przed przystąpieniem do prac warto na pewno wziąć pod uwagę:

- pogodę na zewnątrz

- głębokość na jaką chcemy wykonać wykop

- przyrządy, które nam są potrzebne np. pompa do wypompowania wody

- koszty jakie poniesiemy

Po przeanalizowaniu wszystkich tych czynników dopiero podjąć się prac, jeżeli jest to opłacalne.

Wszystko zaczyna się od wykopu między fundamentami. Przeważnie nie ma z tym problemu i łatwo jest pozbyć się gruntu i wykopać niżej fundamenty. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy posadzka znajduje się kilkanaście centymetrów nad ławą, wtedy niestety nie zwiększymy o dużo wysokości piwnicy. Jednak z ostrożnością wszystko da się zrobić. Ale nie więcej niż 25-30 cm. Można oczywiście zaryzykować i wykop zrobić niżej, lecz będzie się to wiązało z dużymi kosztami i wynajęciu specjalisty.

Specjalista musi sprawdzić czynniki takie jak:

- głębokość posadowienia

- rodzaj fundamentów

- podłoże gruntowe

- poziom wód gruntowych

- stan techniczny budynku

Najczęściej stosowanym sposobem pogłębienia piwnicy jest kopanie do poziomu wierzchu ław fundamentowych. Dzięki temu sposobowi podłoga pozostaje w całości na jednej płaszczyźnie. Czasem może się okazać, aby powiększyć do poziomu posadowienia budynku. Można, wtedy uzyskać trochę głębszy wykop i większą przy tym wysokość w pomieszczeniu piwniczym. Należy jednak pamiętać, że jest wtedy potrzebna konstrukcja rozporowa.

Konstrukcja rozporowa może być wykonana z dwóch form:

- konstrukcja rozporowa w formie płyty. Konstrukcję taką wykonuje się etapami:

1. Najpierw należy wybrać grunt do poziomu powstałych ław. Wzdłuż ścian należy zostawić 0,5 m nienaruszonego gruntu.

2.Potem usuwa się podłogę i grunt przyległy do ścian bocznych około 80-120 cm pozostawiając kilka nie naruszonych pól.

3. Po wybranym gruncie układa się zbrojenia i deski.

4. Potem betonuje się i po wyschnięciu wykonuje to samo jeszcze raz w dalszej części.

5. Na sam koniec układa się izolację termiczną, przeciwwilgociową i warstwę posadzki.

- konstrukcja rozporowa z belek stalowych. Konstrukcję taką wykonuje się etapami:

1. Najpierw należy wybrać grunt w umiejscowieniu belek stalowych.

2. Potem, gdy fundamenty się rozejdą wybiera się następne warstwy gruntu.

3. Na sam koniec wykonuje się posadzkę.

Jednak taka posadzka będzie miała uskok wzdłuż ścian.

Jeżeli planujesz całą pogłębiać całą powierzchnię piwnicy, konieczne jest podbijanie fundamentów. Polega on na odcinkowym podkopywaniu się do istniejących fundamentów. Wygląda to podobnie do wcześniejszych prac.