Wyrównywanie nierówności podłogi

Znacznym problemem przy remontowaniu starych mieszkań jest właściwe wyrównanie nierówności posadzek. Jednak wyrównanie niewielkich nierówności jest obecnie stosunkowo proste dzięki posadzkom o właściwościach samopoziomujących. Poziomowanie podłoża należy rozpocząć od wyznaczenia najwyższego miejsca a następnie za pomocą poziomnicy przenieść ten wymiar na ściany.

Wykonanie masy poziomującej należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na opakowaniu przez producenta.
W większości przypadków sprowadza się do właściwego wymieszania wody z zakupioną masą. Wszelkie dodatki znajdują się już suchej masie. Szczególnie ważne jest dokładne wymieszanie masy tak, aby nie zawierała żadnych niewymieszanych elementów oraz przeprowadzanie prac w odpowiednich temperaturach. Wylewanie masy samopoziomującej w niskich temperaturach doprowadzi do jej szybkiego pękania. Podobne efekty przyniesie praca w najbardziej upalne dni jednak w tym przypadku rozwiązaniem jest regularne polewanie wylewki wodą przez około dwie doby.

Wylewanie masy należy rozpocząć od miejsca odzie różnica poziomów jest największa. Grubość pojedynczej warstwy wylewki producenci podają na opakowaniach. Przekraczanie maksymalnej grubości warstwy wylewki doprowadzi do niekorzystnych zmian w jej strukturze i osłabienia posadzki. Zasadniczo zaleca się, aby posadzkę w każdym pomieszczeniu wylewać w sposób ciągły tak, aby poszczególne elementy dobrze się połączyły. Rozbicie wylewania na kilka dni może doprowadzić do powstania pęknięć.