Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

Stosowanie sufitów podwieszanych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na swobodne prowadzenie instalacji technicznych na sufitach oraz i dokładne maskowanie jak również na zapewnienie odpowiedniej izolacji akustycznej oraz termicznej pomiędzy poszczególnymi poziomami budynku. Jest to również znakomity sposób wyrównywania znacznych nierówności powierzchni sufitu bez konieczności nanoszenia wielu wart gipsu czy też skuwania nierówności.

Sufity podwieszane montuje się na konstrukcjach nośnych zakotwiczonych w suficie. Konstrukcja ta jak i same płyty, z których wykonany będzie sufit podwieszany nie są przeznaczone do przenoszenia dodatkowych obciążeń, jakie generują wszelkiego rodzaju elementy instalacji elektrycznej lub wentylacyjnej. Wszelkie elementy tych instalacji a w szczególności punkty świetlne oraz przewody wentylacyjne powinni posiadać własne elementy nośne mocujące je do sufitu.

Konstrukcja stelaża, na którym zamocowane zostaną płyty gipsowo-kartonowe musi zostać wykonana bardzo starannie w sposób gwarantujący jej całkowitą sztywność. W przeciwnym razie wszelkie ruchy i przemieszczenia konstrukcji stelaża doprowadzą do bardzo szybkiego odkształcania powierzchni płyt a nawet do ich pękania. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń, w którym zastosowano podwieszane sufity oraz pomieszczeń otaczających konieczne może być zastosowanie materiałów izolacyjnych w tym w szczególności wełny szklanej lub innego materiału o podobnych właściwościach, który zapewni oczekiwany poziom izolacji akustycznej.